Co daje Ci Kompas Kariery?

  • Wielowymiarowy, obszerny profil zawodowy lub edukacyjny - ponad 20 stronicowy raport do którego możesz wrócić na dalszych etapach edukacji.
  • Obiektywne narzędzie wspierania wyborów życiowych - spojrzenie z boku na Twoje plany, zamiary i ocenę ich w świetle wyników badań. Odkryjesz pasjonujące Cię branże i stanowiska.
  • Praktyczne wnioski dla ścieżki edukacji i kariery - znacznie większą pewność, że to co wybierasz jest tym, do czego pasujesz.
  • Profesjonalną analizę talentów i predyspozycji - poczucie pewności, że wykorzystujesz potencjał, jakim zostałeś obdarzony.