Dla kogo jest Kompas Kariery Crown?

  • Uczniowie gimnazjów przed wyborem szkoły średniej
  • Uczniowie szkół średnich przed wyborem przedmiotów jakie będą zdawać na maturze oraz kierunku studiów
  • Studenci przed wyborem studiów magisterskich czy specjalizacji
  • Osoby chwilowo bezrobotne
  • Osoby pracujące, które czują że nie są na swoim miejscu i pragną zmiany